Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. ALGEMENE VOORWAARDEN IWANNABEAMODEL.NL


 1. Iwannabeamodel.nl is een samenwerking tussen Coats Legal & Beauty en Omta Fotografie
 2. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7 407 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd door Albert Omta en Richella Coats
 3. Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 BW, waarbij Iwannabeamodel.nl zich ten opzichte van de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten
 4. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, tenzij anders is overeengekomen
 5. Iwannabeamodel.nl verbindt zich de te verlenen diensten naar beste kunnen te verrichten. De verbintenis leidt altijd tot een inspanningsverplichting; in geen geval tot een resultaatsverbintenis
 6. Iwannabeamodel.nl zal bij de inschakeling van derden zoveel mogelijk overleggen met de opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iwannabeamodel.nl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden
 7. De opdrachtgever is aan Iwannabeamodel.nl een honorarium verschuldigd overeenkomstig de gehanteerde tarieven
 8. Bij aanvang van de opdracht dient de rekening volledig voldaan te zijn, dan wel de eerste termijn hiervan indien betaling in termijnen is overeengekomen
 9. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Iwannabeamodel.nl wordt beheerst door het Nederlandse Recht
 10. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever aan Iwannabeamodel.nl


2. ALGEMENE SPELVOORWAARDEN WINACTIE 21 OKTOBER 2019


Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn van toepassing op de door Iwannabeamodel.nl (vestigingsplaats Amstel 204 1, 1017 AH, Amsterdam ,hierna: ‘IWBM’) georganiseerde winactie op Instagram van 21 oktober 2019. Door deelname aan de betreffende actie gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden:


 1. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de actie
 2. Alle deelnemers die voldoen aan de voorwaarden zijn kanshebbers voor deze winactie. De winnaars zullen door middel van de meeste stemmen worden aangewezen
 3. De prijswinnaars worden op 27 oktober 2019 op de Instagram en Facebookpagina en website van IWBM gepubliceerd. Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht via Instagram. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs is persoonlijk en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar of anderszins inwisselbaar of uit te keren in geld
 4. Door deelname aan een actie, geeft de deelnemer IWBM toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te publiceren op de Instagram en op de Facebook pagina van IWBM
 5. IWBM is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan een actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan een actie of de aanwijzing van de winnaar
 6. De algemene spelvoorwaarden kunnen te allen tijde door IWBM worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken
 7. Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.  Eventuele vragen of opmerkingen kunt u stellen door te mailen naar info@iwannabeamodel.nl, te bellen naar +31613769094
 8. De fotoshoot vindt in Nederland plaats. Kosten die in verband met deze winactie worden gemaakt, zoals reis- en verblijfskosten-, worden niet vergoed

3. ALGEMENE SPELVOORWAARDEN WINACTIE 20 DECEMBER 2019


Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn van toepassing op de door Iwannabeamodel.nl (vestigingsplaats Amstel 204 1, 1017 AH, Amsterdam ,hierna: ‘IWBM’) georganiseerde winactie van 20 december 2019 op Instagram. Door deelname aan de betreffende actie gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden:


 1. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de actie
 2. Deelnemen kan door aan de spelvoorwaarden te voldoen zoals deze bij de Instagram post staan
 3. Bij deze winactie is er sprake van een samenwerking met L’Occitane Nederland BV (vestigingsplaats Heiligeweg 24, 1012 XR Amsterdam, hierna L’Occitane). De samenwerking vindt plaats door het ter beschikking stellen van 2 prijzenpakketen van L’Occitane aan IWBM ten behoeve de winactie
 4. De winnaars zullen door de manager(s) van L’Occitane Nederland BV worden aangewezen. Alle deelnemers die voldoen aan de spelvoorwaarden maken kans op de prijs
 5. De prijswinnaars worden op 25 december 2019 om 12:00 uur Nederlandse tijd op de Instagram en Facebookpagina van Iwannabeamodel.nl gepubliceerd. Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht via Instagram. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs is persoonlijk en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar of anderszins inwisselbaar of uit te keren in geld
 6. De winnaars zullen met het gewonnen product van L’Occitane door IWBM gefotografeerd worden, zodanig dat het product aantrekkelijk is voor de verkoop. De winnaars zullen de beste foto plaatsen op zijn of haar Instagrampagina en zullen @L’Occitane_nl, @Iwannabeamodel.nl, @sorayarichella en @albertomta in de foto en in de tekst taggen
 7. De beste foto’s van de winnaars worden uitgekozen door L’Occitane
 8. @iwannabeamodel.nl, @sorayarichella en @albertomta zullen de foto  ook op hun Instagram pagina plaatsen met de overige partijen in taggen op de wijze zoals genoemd in artikel 5 en 6 van de spelvoorwaarden
 9. Door deelname aan deze actie, geeft de deelnemer IWBM en L’Occitane toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te publiceren op de Instagram en op de Facebook pagina van IWBM en L’Occitane
 10. IWBM is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan deze actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de actie of de aanwijzing van de winnaar
 11. De algemene spelvoorwaarden kunnen te allen tijde door IWBM worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken
 12. Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.  Eventuele vragen of opmerkingen kunt u stellen door te mailen naar info@iwannabeamodel.nl, te bellen naar +31613769094
 13. De fotoshoot vindt in Nederland plaats. Kosten die in verband met deze winactie worden gemaakt – zoals reis- en verblijfskosten – , worden niet vergoed

4. ALGEMENE SPELVOORWAARDEN WINACTIE 14 JUNI 2020


Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn van toepassing op de door Iwannabeamodel.nl (Amstel 204 1, 1017 AH Amsterdam, hierna: ‘IWBM’) en Pouchi (Reigersbos 89 C, 1106 AR Amsterdam) georganiseerde winactie van 14 juni 2020 via Instagram. Door deelname aan de betreffende actie gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden:


 1. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de actie
 2. Er is geen minimum of maximumleeftijd aan deelname verbonden met in achtneming van de toestemming als genoemd in artikel 1
 3. Deelname is niet geslachtsgebonden
 4. Om in aanmerking te komen voor de prijs, dient men de volgende accounts te volgen; @pouchiofficial @iwannabeamodel.nl @_xmaikax @albertomta @sorayarichella. Tevens dienst de foto die de winactie aankondigt in het verhaal en/of op het profiel geplaatst te worden en dienen er zoveel mogelijk mensen getagd te worden
 5. Bij deze winactie is er sprake van een samenwerking met Pouchi. De samenwerking vindt plaats door het ter beschikking stellen van kledingstukken en/of accessoires van Pouchi aan IWBM voor de winnaars
 6. Er worden 2 winnaars uitgekozen door IWBM en Pouchi
 7. IWBM stelt een geheel verzorgde fotoshoot voor de 2 winnaars ter beschikking. Geheel verzorgd wil zeggen inclusief haar, styling en make-up. De duur van de shoot is 2,5 uur
 8. Elke winnaar ontvangt de 5 beste foto’s digitaal van IWBM
 9. De winnaars ontvangen een ter beschikking gestelde accessoire of een kledingstuk naar keuze
 10. De foto’s zullen binnen 3 weken worden aangeleverd op internetkwaliteit en in JPG of PNG formaat
 11. De foto’s worden gepubliceerd op de www.pouchi.nl, www.iwannabeamodel.nl en op de Instagram pagina’s als bedoeld in artikel 15 van deze voorwaarden
 12. De 2 winnaars zullen door de Pouchi en IWBM worden aangewezen. Alle deelnemers die voldoen aan de spelvoorwaarden maken kans op de prijs
 13. De prijswinnaars worden op 27 juni 2020 op de Instagram en Facebookpagina en website van IWBM gepubliceerd. Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht via Instagram. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd
 14. De prijs is persoonlijk en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar of anderszins inwisselbaar of uit te keren in geld
 15. De winnaars zullen met het gewonnen product van Pouchi gefotografeerd worden. Dit kan een accessoire en/of een of meer kledingstukken zijn. Er zal zodanig worden geposeerd, dat het product aantrekkelijk wordt voor de verkoop.
 16. De winnaar zal de foto’s plaatsen op zijn of haar Instagrampagina en @pouchiofficial, @iwannabeamodel.nl, @sorayarichella en @albertomta hierin taggen. De tags worden zowel in de tekst als in de foto’s geplaatst
 17. Pouchi, IWBM, Richella Coats en Albert Omta zullen deze foto’s ook op hun Instagram pagina plaatsen en de winnaars zowel in de tekst als de foto’s taggen
 18. Door deelname aan deze actie, geeft de deelnemer IWBM en Pouchi toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te publiceren op de website, Instagram en op de Facebook pagina van IWBM en Pouchi
 19. IWBM en Pouchi zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan een actie of de aanwijzing van de winnaar.
 20. De algemene spelvoorwaarden kunnen te allen tijde door IWBM worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken
 21. Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen. Eventuele vragen of opmerkingen kunt u stellen door te mailen naar info@iwannabeamodel.nl of te bellen naar +31613769094
 22. De fotoshoot vindt in Nederland plaats. Kosten die in verband met deze winactie worden gemaakt – zoals reis- en verblijfskosten- , worden niet vergoed