Dolly by Le Petit Tom
Scarlett Le Petit Tom
Scarlett Le Petit Tom
Scarlett Le Petit Tom

Naam: Scarlett Isabella
Leeftijd: 5
Profiel: (Internationaal) Model
Hair en make-up: Richella Coats
Fotografie: Albert Omta
Kleding, schoenen en oorbellen: DOLLY by Le Petit Tom®

Website: www.lepetittom.nl

Instagram: @lepetittom

Hi Scarlett en moeder Chineida,

 

De afgelopen maanden heeft Scarlett deelgenomen aan het Dutch Top Model Program bij Iwannabeamodel.nl. Hoe hebben jullie dit ervaren?

Onze ervaring met Iwannabeamodel.nl is tot op heden zeer positief. Zo staan Richella en Albert altijd klaar om vragen te beantwoorden en zijn betrokken bij de opdrachten van Scarlett.

 

Scarlett heeft in deze maanden meerdere samenwerkingen gehad. Wat was hierin jullie hoogtepunt?

Onze samenwerking met Le Petit Tom® met Scarlett als brandrep. Scarlett draagt al vanaf zij baby is de kleding en ballerina’s van Dolly by Le Petit Tom®. Toen Iwannabeamodel.nl aan ons vroeg met welke merken wij graag zouden willen samenwerken, hoefden wij niet lang na te denken. De kwaliteit en bijzondere meisjesachtige kledingstukken spraken ons gelijk aan. In de prachtige jurken van Dolly by Le Petit Tom® voelt Scarlett zich echt een prinses.

 

Waarin is Scarlett het meest gegroeid?

Scarlett is vrijer tijdens shoots en ook bewuster van haar houding. Iedere shoot is een groeimoment. Zij houdt ervan om zich te verkleden en haar hobby als model sluit hier perfect bij aan.

 

Je vertelde in het eerste interview dat het jullie wens is dat Scarlett ontdekt wordt door high fashion of exclusieve merken. Vinden jullie het dan niet gaaf dat Le Petit Tom dit interview ook wilt publiceren?

Scarlett is erg blij dat ze deze kans krijgt aangezien zij al jaren fan is van het merk. Om nu met Le Petit Tom samen te mogen werken is een droom die werkelijkheid is geworden. Wanneer er weer interne shoots zijn, zou Scarlett het geweldig vinden om hieraan deel te mogen nemen.

 

Hebben jullie nog wensen op korte termijn?

Het was een bizar jaar door Corona, waardoor modellenwerk overal op een laag pitje stond. Langzaam gaan wij weer naar de tijd zoals het voor Corona was. Scarlett hoopt binnenkort weer de kans te krijgen om deel te mogen nemen aan een fashion week. Net voor Corona werd ontdekt, is zij uitgenodigd om deel te nemen aan de New York Fashion Week. Dit was een fantastische ervaring. Wij zullen afwachten hoe het zal lopen met deze activiteiten, tot deze tijd blijft zij genieten van het modellenwerk en de mooie ervaringen.------------------------- ENGLISH ------------------------- Hi Scarlett and Chineida,

 

In the past year, Scarlett has participated in the Dutch Top Model Program at Iwannabeamodel.nl. How did both of you experience this?

Our experience with Iwannabeamodel.nl has been very positive so far. Richella and Albert are always ready to answer questions and are involved in Scarlett's assignments.

 

Scarlett has had multiple collaborations. What are her highlights?

Our collaboration with Le Petit Tom® with Scarlett as brandrep. Scarlett has been wearing Dolly by Le Petit Tom's clothes and ballet flats since she was a baby. When Iwannabeamodel.nl asked us which brands we want to be working with, we didn't hesitate at all. The quality and special girly garments immediately appeal to us. Scarlett really feels like a princess in the beautiful dresses of Dolly by Le Petit Tom®.

 

Where did Scarlett show the most of her growth?

Scarlett is freer during shoots and also more aware of her posture. Every shoot is a moment of growth. She likes to dress up and her hobby as a model fits in perfectly with this.

 

You said in the first interview that it is your wish for Scarlett to be discovered by high fashion from exclusive brands. Don't you think it's cool that Le Petit Tom also wants to publish this interview?

Scarlett is very happy to have this opportunity as she has been a fan of the brand for years. Working with Le Petit Tom is a dream come true. When there are internal shoots again, Scarlett would be thrilled to be able to participate.

 

Do you have any short-term wishes?

 It was a bizarre year because of Corona, resulting modeling work was on a low profile everywhere. Step by step we are going back to the time it was before COVID-19. Scarlett hopes to have the opportunity to participate in a fashion week again. Just before COVID-19 was discovered, she was invited to participate in New York Fashion Week. This was a fantastic experience. We will wait and see the future of modeling events, so far she will continue to enjoy the modeling work and the beautiful experiences.